Behaviorální pohovory

Praktický online kurz, který do hloubky a na příkladech z praxe učí, jak vést pohovory efektivně.

Cílem našich kurzů je prohloubení a podrobnější proškolení témat, která odráží aktuální trendy v péči o zaměstnance.

Ve všech kurzech se vždy zaměřujeme na praktické příklady, dlouholeté zkušenosti našich lektorů a především diskuzi a sdílení.

Kurzy jsou designovány tak, aby bylo možné získané znalosti a dovednosti ihned aplikovat v praxi.

V kurzu Behaviorální pohovory se s Evou Dvořákovou zaměříme na celý proces přípravy na pohovor, jeho vedení, komunikaci s uchazeči i hiring manažery a práci s informacemi získanými v rámci výběrového řízení.

Celý kurz stavíme na praktických ukázkách a zkušenostech z reálné praxe ve firmách. V každé lekci bude prostor také pro diskuzi a dotazy, které mohou pomoci pochopit školené téma a proniknout více do hloubky.

Kurz proběhne online každé pondělí od 27. 5. do 24. 6. 2024 od 17:30 do 20:30.

Každá lekce trvá 3 hodiny.

Záznamy jednotlivých lekcí budou přístupny pro všechny účastníky kurzu do konce listopadu.

Pro získání certifikátu je nutné vyplnit zpětnou vazbu ze všech lekcí kurzu, to lze i po zhlédnutí záznamu.

Vzdělávací plán kurzu:

Historie a princip behaviorálních pohovorů

 • Historie využívání metod behaviorálních pohovorů
 • Principy vedení behaviorálních pohovorů

Příprava na výběrové řízení a behaviorální pohovor

 • Cesty k ujasnění si, na co se během pohovoru zaměřit 
 • Propojení hledaných kompetencí s konkrétními projevy chování
 • Efektivní zapojení hiring manažerů a dalších členů týmu

Práce s otázkami

 • Konkrétní typy otázek, které pokládat
 • Inspirace z různých (nejen) psychologických disciplín 
 • Způsoby propojení kompetencí s behaviorálními otázkami

Behaviorální pohovory

 • Model STAR
 • Konkrétní a vyzkoušené postupy, jak jít více do hloubky
 • Situace, kterých se vyvarovat (např. jak neudělat z pohovoru výslech)
 • Techniky doplnění behaviorálního rozhovoru vhodné pro získání co nejvíce informací

Zpracování informací získaných během výběrového řízení

 • Nástroje, které podporují rozhodovací proces

 • Tipy, jak navázat na informace získané během pohovoru v rámci adaptace a rozvoje nového kolegy

Kurzem studenty provede:

Eva Dvořáková

Eva Dvořáková se v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů pohybuje už 10 let. Svoje znalosti ze studia psychologie uplatňuje především v rámci tréninků, při realizaci Assessment a Development Center, při práci s psychodiagnostikou a při koučinku.

Techniky behaviorálního pohovoru uplatňuje hlavně při rozhovorech v rámci AC/DC a při zpětných vazbách na výstupy osobnostních dotazníků a výkonových testů.

Díky svým zkušenostem ví, že umět se správně zeptat je obrovskou přidanou hodnotou téměř jakéhokoliv rozhovoru.

Cena kurzu je 4900 Kč (bez DPH) a zahrnuje:

 • 5 vzdělávacích lekcí
 • 15+ hodin vzdělávání v oblasti vedení pohovorů
 • Doplňující materiály ke studiu
 • Praktická cvičení
 • Chatovací prostor se studenty
 • Zařazení do komunity studentů a lektorů
 • Certifikát absolventa při aktivní účasti a vyplnění zpětné vazby
IMG_4909
IMG_4870
IMG_5109
IMG_4891