Co je #suHR mentoring program?

V lednu začíná pilotní celorepublikový #suHR mentoring program, který nabídne HR juniorům i seniorům unikátní možnost propojení a vzájemného vzdělávání. Pro všechny, kteří se do programu zapojili i pro ty, kteří si s tou myšlenkou zatím jen pohrávají, jsme vyzpovídali tvůrkyně #suHR mentoring programu Michaelu Tumpachovou a Janu Koblížkovou, které nám přiblíží, jak tento program bude vypadat a v čem vidí jeho přidanou hodnotu.

Co to vlastně takový mentoring je?

Jana: Mentoring je pro mě jedním z nejúčinnějších nástrojů pro individuální rozvoj obou zúčastněných stran, jak mentora tak menteeho. V oblasti learning & development nemá dobrý mentoring konkurenci. Je to nejefektivnější rozvojový a vzdělávací nástroj současnosti.

Je podle vás důležitým nástrojem při vzdělávání v oboru?

Jana: Jednoznačně ano! Řekla bych, že nejdůležitějším. Moc se mi na mentoringu líbí, že se dá využít jak při řešení ryze odborných témat, soft skills, otázkách leadershipu, tak i témat osobních. V rámci mentoringu se vlastně velmi často všechny oblasti propojují a prolínají.

Jani, Ty jsi prošla několika různými mentoringovými programy. Jak mentoring po svých zkušenostech hodnotíš?

Mentoring mě velmi obohatil a pomohl určit si priority, poradit si s počátečními nesnázemi, ustát jednotlivé změny, vydržet a uspět. Role mentora byla mnohdy jen tam se mnou být. Naše setkávání nebylo jen o tom, že by mi říkal, co mám dělat a jak určitou situaci vyřešit. Vědomí, že na to všechno nejsem sama pro mě vlastně bylo to nejcennější. Jsem toho názoru, že když dostávat, pak by se mělo i dávat. Proto po tom všem, co jsem dostala, bych teď ráda i dala a to je jedním z důvodu, proč jsem se zapojila do vytváření #suHR mentoringového programu.

Jak vznikl nápad založit mentoringový program pod hlavičkou #suHR?

Michaela: Někde mezi druhým #suHR setkáním a desátým návštěvníkem mi došlo, že hodně z nás potřebuje kromě skupinového sdílení také individuální přístup a svého osobního parťáka, pomocníka a podporovatele. Na #suHR setkání na téma Vzdělávání v HR, kde většina z účastníků mluvila o tom, jak jim právě určitá forma mentoringu chybí a rádi by se do takového programu zapojili, jsem se ujistila, že mentoring program určitě musí být součástí toho, co #suHR lidem zprostředkovává.

Mentoring program má HR už v názvu, je skutečně pouze pro HRisty?

Michaela: Od začátku projektu připomínám, že ačkoli v jeho názvu HR jasně zní, projekt jako takový jen pro HRisty rozhodně není. Sdružujeme všechny, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi a nemusí kvůli tomu sedět na židli v HR oddělení. Na každé #suHR akci i programu jsou vítáni všichni lídři, manažeři, ředitelé, jednatelé a samozřejmě HRisté. #suHR mentoring program tedy rozhodně pouze pro pracovníky HR oddělení není. 🙂

Lehce odbočíme od HRistů, ale vůbec ne od názvu programu. #suHR mentoring program funguje v rámci projektu #suHR, jehož cílovou skupinou je Morava. Platí to i pro mentoring?

Michaela: Postupně se účastníky našich akcí stávají i lidé působící mimo Moravu, což samozřejmě vůbec nevadí, naopak.:) Hlavní myšlenkou #suHR je sdílení a vzájemné vzdělávání a to platí i pro mentoring program, který nabízíme nehledě na lokalitu.

Jakým způsobem budou tvořeny dvojice mentorů a mentees?

Michaela: Dvojice budeme tvořit jednak na základě oblasti, ve které se chce mentee posouvat a mentor ji naopak nabízí jako svou silnou stránku. Každý mentee v přihlašovacím formuláři uvede, co by se chtěl naučit a mentor v jaké oblasti má nejvíce zkušenností a co může předávat. Mysleli jsme ale i na osobnostní stránku každého člověka. Nevhodně propojení lidé naprosto odlišných charakterových vlastností by podle našeho názoru mezi sebou necítili potřebný komfort pro sdílení a vzájemné vzdělávání. V prvních lednových týdnech se proto s každým mentorem i menteem online nebo offline sejdeme na poznávací schůzce, kde si o ideálním protějšku řekneme více.

Můžete nám prozradit stručný harmonogram programu?

Michaela: Leden se ponese ve znamení vzájemného poznávání – čekají nás poznávací schůzky, kde každý účastník blíže popíše, jak by měl vypadat jeho protějšek, a společná setkání všech účastníků letošního běhu programu, na kterém bude každý mentee propojen s mentorem. Od února do května nás čekají networkingové akce pro mentory i mentees, exkurze do firem, inspirativní přednášky, neformální poznávací setkání a samozřejmě samotná práce mentorů a mentees. Každou skupinovou akci budeme organizovat tak, aby časově vyhovovala co nejvíce účastníkům, ale půjde samozřejmě o dobrovolné akce. Individuální setkávání mentorů a mentees bude mít v režii každá dvojice, my jen dohlédneme na jejich pravidelnost a to, že se skutečně dějí.

Co program účastníkům na obou stranách přinese?

Jana: Jedním slovem rozvoj. Mentee v ideálním případě vyřeší zadání, se kterým vstupuje do mentoringu, bude mít oporu při řešení situací, se kterými se ještě nesetkal, může mít někoho, kdo mu bude pomáhat s vlastním kariérním rozvojem a profesní odborností. Získá průvodce, rádce, konzultanta a mnohdy i přítele.

Mentor se naopak bude učit předávat své zkušenosti a dovednosti. Může se zdokonalit ve formě, může se však i dozvědět a naučit mnoho nového z oboru. Otázky menteeho jeho samotného mohou obohatit.

Co by mělo být cílem #suHR mentoring programu?

Jana: Ve výsledku je cílem zcela vyřešit nebo nastavit proces vedoucí k vyřešení zadání, které si mentee do programu přináší. Naším cílem v rámci #suHR mentoring programu je vytvořit prostor pro mentory a mentees, pomoci k ideálnímu spárování dvojic a zajistit organizaci programu tak, aby byl pohodlný pro účastníky.

Michaela: V první řadě rozhodně vyřešení a splnění cílů, se kterými mentee do programu přichází. Druhým neméně podstatným výstupem by mělo být vytvoření komunity, jejíž členové si budou nazvájem rádci a pomocníky. Není nic lepšího, než člověk řešící stejný problém, ochotný pomoci.

V čem vidíte přidanou hodnotu našeho mentoring programu?

Jana: Vznikl z nadšení, je založený na dobrovolnosti a lásce k HR. Současně jej organizačně zastřešují HR profesionálové. Je zaměřený výhradně na vedení lidí – to, čemu nejvíc rozumíme, co umíme a co nám jde.

Máte chuť se přihlásit? Super! Nejpozději do 6.1.2020 vyplňte registrační formulář a můžete se těšit na půl rok plný vzdělávání, vzájemné pomoci a sdílení. Pro více informací se podívejte na náš web, případně nám napište na email mentoring@suhr.cz.

Těšíme se! 💛