#suHR a píšu: Důležitost zpětné vazby

Co se vám vybaví, když se řekne zpětná vazba? Já jsem se se zpětnou vazbou setkala poprvé na škole, když jsem měla ohodnotit jakousi přednášku. Byl mi do rukou předán dotazník a na něm otázky týkající se toho, jak se mi školení líbilo a jestli bych něco změnila apod. Nejsem ten typ člověka, co všechno odkývá a odškrtá k potěše všech. Nad věcmi ráda přemýšlím, někdy až moc. Do zpětné vazby jsem tedy popravdě napsala, co oceňuji a co bych ocenila příště. Nejspíš naivně jsem předpokládala, že když se mě někdo ptá na názor, skutečně jej zajímá. 

O nějakou dobu později jsem se k přednášce dostala znovu. Byla na chlup stejná jako ta předchozí, žádný posun, žádné zamyšlení. Neříkám, že by měl přednášející upravit svůj výstup podle názoru jedné holky, nicméně jsme se se spolužáky shodli, že nám na přednášce některé věci chyběly. Takže, jen abyste byli v obraze, bylo více zpětných vazeb s návrhy, jak svůj přednes obohatit.

Nestalo se však nic. Čas, který jsme věnovali vyplňování zpětné vazby, přišel vniveč a vlastně to byla i docela škoda papíru. Na konci přednášky se opět rozdaly dotazníky na zpětnou vazbu, odložila jsem jej prázdný a opustila místnost. Nemělo žádnou cenu znovu celý dotazník vyplňovat a psát zase totéž. 

S dotazníky zpětných vazeb jsem se pak za své studium i kariéru setkala několikrát. A nyní jsem ve fázi, kdy sama dotazníky zpětné vazby tvořím a čerpám z nich inspiraci pro své přednášky a školení. Proto jsem se také rozhodla sepsat tento článek a uvažovat v něm, zda zpětné vazby mají smysl.

Podle mě ano, mají smysl tehdy, pokud vám posluchač zpětnou vazbu vyplní upřímně a vy si ji s upřímným zájmem pročtete a zamyslíte se nad ní. 

Jednu dobu jsem přednášela na základních školách a bylo opravdu zajímavé číst názory tak mladých lidí. Někteří byli skutečně vyspělí ve svém vyjadřování a čtení jejich názorů na můj výkon bylo obrovským přínosem. Školitel si musí uvědomit jednu základní věc, a to tu, že pokud nepřednáší pouze a stále stejnému publiku nejsou zpětné vazby přenositelné. Vždy je potřeba dané školení nebo přednášku přizpůsobit publiku a proto, pokud vám na školení asertivity dají zaměstnanci kladnou zpětnou vazbu, neznamená to, že vaše příprava již nepotřebuje vylepšovat a variovat. Pokud půjdete o asertivitě přednášet z obchodního prostředí na základní a střední školy, budete své školení muset poupravit. Mladší publikum, které nemá praxi v jednání s lidmi anebo se to teprve učí, rozhodně neocení dokonale propracovanou prezentaci pro manažery. Nemusí jí totiž vůbec rozumět. Proto si myslím, že je potřeba zpětných vazeb a stejně tak je potřeba umět být flexibilní a ze zpětných vazeb si vzít vždy to nejprospěšnější pro svůj výstup. 

A jak postupovat, aby byla zpětná vazba co nejkvalitnější a přesná, se dozvíte v dalším připravovaném článku.

Autor: Zuzana Dubová