#suHR a píšu: Jsou pro vás, jako personalist(k)u, hodnoty důležité?

Tématem hodnot se zabývám už od svého studia na vysoké škole a nyní, když jsem nějakou dobu v HR, vidím, jak důležité je mít hodnoty pevně nastavené.

Pro mě jsou hodnoty něčím, bez čeho nelze životu udat směr. Jedná se převážně o fakt, že pokud nejste v něčem, čemu věříte, zakotvení, jak víte, co chcete dělat a kterým směrem se v životě dát? Mými hodnotami jsou: upřímnost, sebeláska, úcta, vděčnost a spravedlnost. Trvalo dlouhou dobu, než jsem si uvědomila, kterými hodnotami nechám řídit svůj život. Musíte si totiž uvědomit, že pokud se vědomě rozhodnete pro zastávání nějakých hodnot, bude jimi ovlivněno celé vaše jednání, ne jen určité situace (nebo by aspoň mělo být, aby celý tenhle koncept hodnot dával smysl). 

Co se týče práce v HR, tak díky úctě, kterou jsem do svých životních hodnot zařadila, jsem schopna ctít a respektovat hodnoty všech ostatních lidí, i když s nimi nejsem na sto procent ztotožněna. Umění dokázat se vcítit do druhého člověka a jeho pohledu na svět je klíčovou vlastností dobrého personalisty (dle mého názoru). A umět se podívat na svět očima jiného člověka nedokážete bez respektu k němu. 

Stejně tak je to s upřímností. Při pohovorech s uchazeči se snažím být co nejvíce transparentní v podávání informací, jelikož je mi jasné, že veškerá zákoutí nabízené pozice nevyčte pouze z inzerátu, a pokud je uchazeč skutečně zvídavý, doptá se na podrobnosti, které ho zajímají. Proč v takovýchto situacích mlžit a snažit se pozici vykreslit lepší, než ve skutečnosti je? Pokud kandidátovi sdělíte to, jak to skutečně chodí, a dáte mu pravdivé informace, bude mnohem otevřenější i on k vám. 

Důležitým aspektem pro tento postup je také věřit v to, co nabízíte. Pokud víte, že byla pozice jen kvůli inzerátu načančaná, aby se lidé přihlásili, baví vás tenhle typ pohovorů? Když musíte z paty tahat a skoro kouzlit, abyste člověka, který se vám líbí, přiměli alespoň chvíli uvažovat o tom, že práce ve vaší firmě by byla to, co právě chce. Proto i já, když jsem si hledala zaměstnání, toužila jsem po společnosti, která bude transparentní a nenachytá mě jen na sladké řeči. Nyní mohu s klidem říct, že jsem ji našla – a proto je práce personalistky ještě větší zábavou a výzvou. A pokud bych neměla stanovené hodnoty, nemyslím si, že bych našla společnost, která by mi takto vyhovovala. Protože bych jednoduše nevěděla, co chci.

Když tuto myšlenku převrátím na své kandidáty, vím, že to, co jim nabízím, když se bavíme o konkrétní pozici, je opravdové. A já můžu dokonce ještě vytáhnout i nějaké eso z rukávu.

A jak to máte vy? Co je pro vás tím hlavním pilířem – ať už v HR, anebo životě?

Autor: Zuzana Dubová