Vedení Talent Development oddělení v GREYCORTEX

Iveta Woffová pracuje jako Talent Development Manager v brněnské firmě GREYCORTEX, která vznikla v roce 2016 za pomoci investice z Y Soft Ventures. Firma vyvíjí unikátní bezpečnostní produkt GREYCORTEX Mendel, který dokáže detekovat pokročilé kyber bezpečnostní hrozby pomocí umělé inteligence, strojového učení a zpracování velkých dat. Najdete ji v prostorách brněnského JIC. Firmu i Ivetu 😊

Jak se ve firmě plné ajťáků pracuje, co má na své práci ráda a jak propojuje svět HR se světem IT, to se dozvíte v našem krátkém rozhovoru.

Iveto, jaká byla Tvoje cesta do HR a co pro Tebe bylo v začátcích úplně nejtěžší?

Žila jsem nějakou dobu v zahraničí, kde jsem se v práci dostala do super kolektivu a kde věci, na kterých v naší části Evropy teprve začínáme pracovat, už byly přirozenou součástí pracovní kultury. Ať už jde o skvěle zvládnutý onboarding, práci s uchazečem jako s partnerem nebo aktivní fokus na rozvoj zaměstnanců. Byť šlo o obrovskou nadnárodní společnost, na pracovišti vládla transparentní a otevřená atmosféra. Vzhledem k tehdejší situaci na českém pracovním trhu to pro mě bylo jako balzám na duši. Jak jsem už zmínila, jednou z živých hodnot firmy bylo i to, že jsme byli podporováni v rozvíjení svých talentů a když měl člověk chuť, mohl se v rámci rozvoje věnovat dalším činnostem, byť to znamenalo na chvíli se odklonit od „kmenového zaměstnání“ – a já se té příležitosti chopila. Začala jsem pomáhat novým kolegům s jejich adaptací, tvořila jsem nejrůznější podpůrné a výukové materiály, učila se dávat zpětnou vazbu. Zároveň jsem pomáhala s recruitingem. Právě používání produktivní zpětné vazby (rozuměj té, která poučí, ale zároveň motivuje), pomoc v rozvoji kolegů a výsledky z obou byly pro mne určující – uvědomila jsem si, že jsem objevila něco, co mi dokáže navrátit vynaloženou energii zpět nehledě na to, jak obtížný proces to byl.

Na cestě k cíli Tě logicky potkají věci, které nečekáš.

Po návratu do Brna jsem díky možnosti pracovat v GREYCORTEXu dostala šanci zprostředkovat novým kolegům to, co mi na našem domácím pracovním trhu chybělo. Měla jsem za úkol vybudovat Talent Development oddělení (neboli trochu jinak orientované HR oddělení). A není to jen práce s talenty nebo zpětná vazba, je to pomoc lidem vidět věci z jiného úhlu, třeba i z toho místa, že řešení na problém je možné najít, byť je to na druhý nebo desátý pokus.

No, a jak to s novými věcmi bývá, nadšení a vize musí být opravdu velké, protože Tě na cestě k cíli logicky potkají věci, které nečekáš. Ale toho se člověk nesmí zaleknout – je to logická součást celého procesu. Kdyby nebylo potřeba nápadu, neobjevil by se.

Co tě jako HR v IT na Tvé práci baví nejvíc?

Nejvíc mne setkávání různých světů a možnost jim zprostředkovat porozumění, najít shodu. Jsem od přírody hodně zvědavý typ člověka a celkem přirozeně se snažím věcem přicházet na kloub, hlavně pokud jsou v tom zahrnuty interakce mezi lidmi 😊

A to setkávání světů (HR a IT) může být dost těžká disciplína. Vlastně se bavíš s lidmi, jejichž světu ze začátku úplně nerozumíš. Když to zjednoduším, je jen málo HR lidí, kteří jsou na technické špičce a rozumí světu „svých vývojářů“ v takové míře, jako oni sami a naopak.

Takže moje odpověď je jasná: nejvíc mne na práci HR v IT baví to, když se z toho setkávání světů nakonec stane sdílení světů.

Kde lovíš talenty?

Lovit talenty! Nazvala bych to jinak: kde navazuju nové vztahy. I když se jedná o dvě skupiny čítající více lidí, firma a její zaměstnanci a pracovní trh, snažím se mezi nimi zprostředkovat dialog, nikdy to není jenom o firmě nebo jenom o uchazeči. Dialog navazujeme přes klasické kanály jako jsou kariérní stránky, Startupjobs.cz nebo třeba náš Facebookový profil či skrz osobní setkání na kariérních dnech. Myslím, že nestačí být vidět jenom, když aktivně hledáš kolegy, ale dávat o sobě vědět průběžně. Obzvlášť, pokud Tě baví to, co s kolegy společně vytváříte.

Z hlediska „lovení talentů“ je samozřejmě nejlepší možný scénář ten, když se ozve někdo namotivovaný, kdo si firmu vyhlídl a líbí se mu, čím se zabývá. A ještě lepší je, když se ozve a přijde i přesto, že vidí, že nemáš vypsanou žádnou pozici – tento scénář mám nejraději, o to lepší pak je, když mu pak to místo u nás najdeme.

Jak se ve firmě v rámci „talent managementu“ staráte o svoje talenty a jakými metodami je posouváte na jejich profesní cestě dál?

Povídáme si s nimi! Každý z mých (i vašich) kolegů totiž má něco, co je baví a naplňuje. Teď přichází několik možností – buďto je to baví a naplňuje právě teď a dokážou si říct o pomoc s tím, když je to bavit přestane (to je ten ideální případ) nebo je to bavilo a naplňovalo, teď už to tak není, ale o pomoct si neříkají. A od toho jsme tu my. Já a jejich team leadeři, abychom jim pomohli tuto otázku vyřešit a vlastně i někdy poznat, že něco není úplně v pořádku. Proto se pravidelně potkáváme s jednotlivými team leadery a probíráme rozvoj každého člověka v týmu a nacházíme cesty a způsoby, jak přáním a potřebám kolegů vycházet vstříc, případně se snažíme přijít na to, proč už se mu/jí nepracuje tak dobře jako dřív a najít řešení. Samozřejmostí je napojit vše do plánu práce tak, aby to dávalo smysl i pro firmu.

Dále jsme letos jsme obnovili pravidelné Lunch&Learn (některý z kolegů si připraví téma a o tom promluví ke zbytku firmy/oddělení), začínáme s interním sdílením zkušeností na téma soft skills (leadership) a vytváříme a vylepšujeme knowledge-base pro naše současné i budoucí kolegy a kolegyně. Účastníme se konferencí a nakupujeme knihy, on-line kurzy, prostě to, co komu vyhovuje nejvíc a co dává smysl jak kolegovi/kolegyni, tak i firmě.

Dá se pár větami popsat firemní kultura v GREYCORTEXu? Co je ta esence, která ji dělá unikátní?

Nejdřív bych čtenáři ráda ujasnila, co si představuji pod pojmem firemní kultura – podle mě jsou to nepsaná pravidla toho, jak se lidé dané skupiny ve své přítomnosti chovají. Pro mne je to v GREYCORTEXu to, že když potřebuju pomoct, kolegové mi pomůžou, nikdy se mi nestalo, že bych nedostala odpověď či nevěděla, za kým jít. Další hodnotou je pro mne vytrvalost, vytváříme vlastní produkt, vyšlapáváme nové cesty a logicky se dostáváme do neočekávaných situací, které je potřeba vyřešit, a ke kterým tu vytrvalost potřebuješ. 

Velmi výrazný rys naší firemní kultury je možnost zkoušet a učit se nové věci – a to i v případě, že je v oblasti daný člověk úplný nováček.

Co je pro Tebe při výběru zaměstnanců důležitější, hard skills nebo osobnost člověka?

Určitě mix obojího, ani jedno nemůžeš oddělit od druhého a budeš s tím v rámci dennodenní spolupráce v kontaktu. Spíš bych řekla, že nejdůležitějším faktorem při výběru nových kolegů je jejich přístup – vždycky se snažíme zjistit, zda jim bude prostředí firmy vyhovovat a naopak. V procesu výběru je proto klíčové, aby jak budoucí kolega, tak i team leader a tým, měl možnost se s člověkem potkat a popovídat si i nad rámec běžných „pohovorových“ otázek.

Překročila jsi v poslední době svou komfortní zónu?

Zjistila jsem, že pokud chci být naší firmě opravdu užitečná, potřebuju se dozvědět, jak vypadá náš firemní organismus z tolika stran, ze kterých je to jen možné. Proto jsem se rozhodla více proniknout do procesů našeho obchodu a začala jsem kolegům na sales pomáhat s business developmentem. Když to vezmu do důsledku, tak zákazník je ten, pro kterého tady jsme a proč děláme to, co děláme, takže to dává perfektní smysl. Tady se nám pomalu uzavírá kruh – věřím, že mi to z dlouhodobého hlediska usnadní lépe plánovat to, jaké znalosti a dovednosti budeme s věčně se měnícím světem technologií potřebovat, umožnit kolegům být na správných místech ve firmě a zároveň budu více schopná potenciálním kolegům lépe předat to, jak práce u nás vypadá a proč to vlastně všechno děláme.

Kdybys nepracovala v HR jakým směrem by se Tvoje kariéra ubírala?

Byla bych určitě v roli nějakého překladatele nebo průvodce, buď v doslovném slova smyslu nebo v tom přeneseném. Myslím, že HR a Talent Development perfektně spojuje obojí.

Iveto, díky za tvé odpovědi a možnost alespoň virtuálně nakouknout pod pokličku firemní kultury v GREYCORTEX.

Těšíme se na setkání!

Tým #suHR