Webináře

Každý měsíc se pravidelně vzděláváme, sdílíme a setkáváme nad tématy, která hýbou světem HR.

Na co se na webináři konkrétně a prakticky zaměříme? 

 • Největší přínos role HR Business Partnera pro organizaci
 • Jak vytvořit vztah důvěry a respektu se zákazníkem, respektive různými zákazníky
 • Příprava na roli a jak na ni
 • Jak si udrzet vlastní hranice
 • Případové studie v roli HR Business Partnera z velké korporace
Chci vědět víc

Na co se na webináři konkrétně a prakticky zaměříme? 

 • Jak budovat CSR aktivity ve firmě a jak s nimi vůbec začít.
 • Jaké mají CSR aktivity význam pro firmu, jednotlivce, týmy, neziskovku a především potřebným kolem nás.
 • Proč hraje kreativita a individuální přístup důležitou roli pro fungující CSR
 • Ukázka praktických tipů CSR aktivit
Chci vědět víc

Na co se na webináři konkrétně a prakticky zaměříme? 

 • Právní úpravu nelegální práce zakotvenou v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti
 • Praktické příklady švarcsystému a přiléhavou rozhodovací praxi
 • Formy prevence – jak se vyhnout švarcsystému
 • Další formy nelegální práce a spojené otázky zaměstnávání cizinců
 • Kontroly inspektorátu práce – hrozící sankce, průběh kontrol, možnou obranu
Chci vědět víc

Na co se na webináři konkrétně a prakticky zaměříme? 

 • Jaký je rozdíl mezi assessment a development centry (AC/DC), kdy kterou variantu využít a jak s nimi pracovat
 • Jak lze AC/DC realizovat i v online prostředí
 • Na co nezapomenout a na co si dát pozor při přípravě a realizaci
 • Jak se neztratit při vyhodnocování a jak s výsledky dále pracovat
Chci vědět víc