Obecné podmínky

Mílí #suHR nadšenci,

jsme šťastní, že se s vámi setkáváme na našich akcích a neuvěřitelně vděční, že se vracíte. Moc si toho vážíme! 💛

S registrací na #suHR akce a programy souvisí několik pravidel.

Zaregistrováním se na setkání, program nebo workshop souhlasíte s tím, že veškeré materiály, které obdržíte, jsou předmětem autorského práva řečníka/lektora a slouží pouze pro vaši vlastní potřebu. Není tedy možné je jakýmkoliv způsobem šířit dál.

Práva a povinnosti #suHR:

#suHR si vyhrazuje právo vás nepřijmout na další akce, pokud:

  • po přihlášení a vyplnění registračního formuláře na akci či program nedorazíte a svou neúčast předem neomluvíte;
  • po přihlášení na akci či program neuhradíte do stanoveného data účastnický poplatek a zároveň svou účast neodhlásíte, ani neposkytnete důvody neprovedené platby;
  • budete negativně narušovat chod a atmosféru našich akcí a programů. Naším cílem je, aby se každý účastník #suHR akcí cítil příjemně a otevřený diskuzi v přátelském a podpůrném prostředí. V případě, že budete opakovaně narušovat naše akce a programy i po upozornění na vaše chování, může vás některý z členů #suHR týmu nebo lektorů či řečníků požádat, abyste akci opustil/a a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout;
  • na #suHR akci či program dorazíte pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv jiných návykových látek. Tyto látky není možné užívat ani během #suHR akcí a programů. V případě, že budete narušovat naše akce a programy výše zmíněným způsobem i po upozornění na vaše chování, může vás některý z členů #suHR týmu nebo lektorů či řečníků požádat, abyste akci opustil/a a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout.

#suHR storno podmínky:

V případě stornování účasti na #suHR akci či programu peníze po zaplacení nevracíme. Rozhodnete-li se neúčastnit #suHR akce, na kterou se přihlásíte, nebo opustit #suHR mentoring program po jeho zaplacení, nebude vám vstupné/ účastnický poplatek vrácen.

#suHR (Michaela Tumpachová) jako poskytovatel služeb:

  1. Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci ,,rezervaci” služby nejpozději 1 den před sjednaným registrovaným termínem akce.
  2. Poskytovatel je oprávněn zrušit akci z těchto provozních důvodů: kapacita akce nebyla naplněna, nemoc, rodinné důvody, hospitalizace a jiné důvody, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
  3. V případě storna akce z provozních a jiných důvodu je Poskytovatel povinen vypsat nový náhradní termín akce a informovat příjemce služby o náhradním termínu zaplacené akce nejpozději 14 dní  předem.
  4. V případě, že se příjemce služby nebude moci náhradního termínu zúčastnit, má právo na vrácení peněz nebo na výběr jiné akce v té samé nominální částce, kterou zaplatil za neuskutečněnou akci v pevně stanoveném termínu.
  5. V případě, že si příjemce služby zvolí výplatu peněz formou voucheru je Poskytovatel povinen vystavit voucher do 3 dnů od jeho žádosti. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru popř. nebude-li možný náhradní termín nové zvolené akce v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín další vypsané akce, popř. nebude-li možný nový náhradní termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín. Nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
  6. Čerpání objednané akce, platnost a rezervace platného voucheru na akci lze využít výhradně na čerpání akcí které, poskytovatel provozuje. Nelze směnit za peníze, či jinou službu.