HR Controlling 101: Rozhovor s Lucií Haluškovou

Jak můžete pomocí čísel vyjádřit přínos HR oddělení pro cíle společnosti? Co se nejvíce sleduje a kontroluje? Společně s Lucií Haluškovou z Interim a HR mezi řádky, lektorkou naší Akademie pro HR manažery, se podíváme na HR controlling.

Otevřeli jsme registrace na podzimní běh Akademie pro HR manažery! Nezapomeňte se registrovat TADY

Jaká je role HR controllingu ve firmě?

Odpověď je jednoduchá – postavit páteř HR oddělení, mít v rukou lanka, za které jako HR taháme, abychom vytvářeli vhodnou HR strategii.

  • Pomůže nám odhalit problémy, o kterých jsme nevěděli.
  • Pomáhá být silným partnerem při vyjednávání s Managementem.
  • Zajistí plán rozvoje nejen jednotlivců, ale i celých oddělení.
  • Drží nám finance a nápady pod kontrolou.
  • Reaguje na pozitivní ukazatele a napravuje negativní dopady nesprávných ….rozhodnutí.
  • Díky číslům jednáme na základě faktů a ne emocí.
  • Můžeme odhalit potenciály a skryté hrozby.
  • Přehled nad financemi, plněním KPI a firemní strategií.
  • Můžu řídit, můžu predikovat a rozhodovat se na základě faktů.

Jakým způsobem se liší HR controlling od klasického finančního controllingu?

Obé disciplíny jsou pro řízení firmy neméně důležité. Zjednodušeně: finanční controlling se ptá: Kolik to stojí/stálo/bude stát. HR controlling nám říká: Jak to můžeme dělat lépe, levněji a efektivněji. Finanční controlling zajišťuje finanční stabilitu, zatímco HR controlling podporuje růst a prosperitu firmy prostřednictvím efektivního řízení lidských zdrojů. Síla HR controllingu je v tom, že prostřednictvím čísel a sledovaných faktorů, si můžeme vykouzlit fungující HR strategii in a 5 let dopředu.

Jaké jsou hlavní metriky a ukazatele, které se ve HR controllingu sledují?

V HR controllingu jsem nejvíce sledovala 118 ukazatelů pro komplexní HR dashboard. Nejefektivnější a nejčastější je sledování cca 25 ukazatelů od recruitmentu až po efektivitu školení a funkčnost kompetenčního modelu.

Jaký je význam benchmarkingu a jak se používá v rámci HR controllingu?

Benchmarking umožňuje organizacím identifikovat a učit se od nejlepších v oboru. Měření výkonnosti a efektivity HR procesů Srovnáním s relevantními referenčními hodnotami mohou organizace lépe posoudit svou vlastní výkonnost a konkurenceschopnost a objektivně identifikovat oblasti pro zlepšení v souladu se strategií celé organizace. Stanovování cílů: Benchmarking umožňuje stanovovat realistické ale i ambiciózní cíle na základě zohlednění výkonnosti srovnávaných společností. Zlepšování efektivity: Benchmarking pomáhá organizacím zefektivnit procesy a optimalizovat využití interních i externích zdrojů.

Odůvodnění investic do HR: Benchmarking umožňuje HR oddělením zdůvodnit investice do programů a aktivit na základě jejich dopadu na výkonnost organizace.

Jaká je role HR controllingu v procesu plánování personálních zdrojů a rozvoje zaměstnanců?

HR Controlling simuluje magickou věšteckou kouli – představte si, že máte v ruce nástroj, který vám řekne, jestli máte nabírat, propuštět, stagnovat… Jestli můžete navýšit mzdy, investovat do vzdělání, nebo si můžete dovolit vyplatit bonusy. HR controlling vám nejenom poodhaluje roušku budoucnosti, ale ukazuje vám, jaké kroky máte příště udělat lépe.

Jaká je role HR controllingu při identifikaci a řešení problémů v oblasti lidských zdrojů?

S trochou nadsázky: Čísla vám vyřeší problém, o kterém jste mnohdy ani nevěděli, že existuje. Nejde jenom o určení úzkého místa. Jde zejména o to zajistit, aby se případný problém již neopakoval, tedy o preventivní funkci, a zároveň případná predikce problémů funguje u HR controllingu v případě sledování ukazatelů minimálně 18 měsíců, s téměř 100% jistotou.

 

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.