„HR je často hromosvodem nespokojenosti na pracovišti,“ říká mediátorka Diana Lokajíčková

Diana Lokajíčková je zapsaná mediátorka a advokátní koncipientka. V našem rozhovoru se dozvíte, co to mediace je a jaké techniky můžete využít ve své HR praxi.

Dio, mohla bys nám vysvětlit, co je to mediace?

Mediace je způsob řešení sporu. Pomáhá napravovat vztahy (nejen) na pracovišti tím, že obnovuje komunikaci, vytváří bezpečné a důvěrné prostředí nebo nachází řešení, se kterým budou všichni souhlasit.

Mediaci lze použít v jakékoli fázi neshody, ale je nejlepší ji zahájit co nejdříve. Čím dříve se neshoda vyřeší, tím menší je pravděpodobnost, že se věci zhorší.

Nejde o posuzování toho, kdo měl v minulosti pravdu nebo kdo ne, ale o to, jak se dohodnout na spolupráci v budoucnosti, aby byla efektivní a vytvořilo se zdravé pracovní prostředí. Dokáže udržovat a opravovat vztahy tím, že se zaměří na hledání řešení, spíše než na posuzování viny. To je užitečné zejména tam, kde pracovní poměr trvá a strany konfliktu vědí, že se na společných projektech budou dále potkávat a podílet.

S jakými zakázkami se ve své praxi nejčastěji setkáváš?

Mezi dva nejčastější okruhy sporů patří rodinná mediace, kde se řeší rozvod, péče o děti a rozdělení společného jmění manželů a na to se nabalující podtémata, a vedle toho pracovní spory týkající se změny vedení, úrazů na pracovišti nebo nepochopení se mezi kolegy. To na jedné straně může vyústit až v pocit určité šikany a pak i ukončení pracovního poměru a jeho platnost či neplatnost. 

Jaké vlastnosti a zkušenosti musí mít podle tebe dobrý mediátor?

Myslím si, že mediátor by určitě měl být empatický a nebát se konfliktu a emocí. Zejména úvodní fáze mediace jsou velmi často plné třaskavých témat, ublížení v minulosti a s tím spojených emocí u všech zúčastněných stran konfliktu. 

Jak a kdy můžeme techniky mediace využít v HR praxi?

V HR praxi se domnívám, že téměř denně. Ať už na pravidelné poradě mohou komunikační techniky pomoci ji zefektivnit a dát prostor všech kolegům k vyjádření. Při náborovém procesu technika zrcadlení, parafráze a doptávání může pomoci rychleji poznat uchazeče. V řešení určitého nepochopení ho pomůže zastavit hned v jeho počátku. Protože co si budeme povídat, HR manažeři a manažerky jsou často prvním hromosvodem jakékoliv nespokojenosti na pracovišti, protože zaměstnanci k nim mají důvěru a neví komu jinému by se mohli svěřit. 

Chcete se o mediaci dozvědět více? Už 24. 1. probíhá webinář právě s Dianou Lokajíčkovou!

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.