Jak efektivně rozvíjet talenty, které máme ve firmě? Rozhovor s Kristinou Zbožínkovou

Jak vhodně a efektivně rozvíjet talenty, které už ve firmě máme? Jak vypracovat vzdělávací strategie a proč je důležité ji mít? O tom jsme si povídali s Kristinou Zbožínkovou, lektorkou našich akademií.

Akademie vzdělávání a rozvoj zaměstnanců začíná už 12. 5. Nezapomeňte se registrovat TADY.

Co je vzdělávací strategie?

Vzdělávací strategie je plán nebo sada pravidel, které organizace využívají k tomu, aby se jejich zaměstnanci učili nové věci, zdokonalovali se v tom, co už umí, sdíleli to s ostatními a dále rozvíjeli své dovednosti. Je to trochu jako mapa, která vám ukazuje, jaké vzdělávací aktivity budou pro vaši firmu a její lidi nejlepší, a jak zajistit, aby to, co se naučí, pomohlo k dosahování nastavených celofiremních cílů.

Proč je důležité vzdělávací strategii vytvořit? 

Vytvoření vzdělávací strategie pomáhá zajistit, že vzdělávací a rozvojové aktivity jsou v souladu s cíli a potřebami organizace. Umožňuje efektivněji využívat zdroje, zvyšuje angažovanost zaměstnanců a podporuje jejich profesní růst a výkonnost. Ne vždy se musíme bavit jen o výkonové složce, často je strategie vzdělávání hodnotou částí benefitního systému a kultury společnosti. Ukazuje tak trochu svým zaměstnancům i okolnímu světu, jakým směrem se v této oblasti vydává.

Jak vzdělávací strategie vypadá? 

Vzdělávací strategie je jako recept na to, jak vzdělávání může pomoci vaší firmě růst. Nejprve si představte, že zkoumáte, co se vaše firma a zaměstnanci potřebují naučit, aby byli lepší v kontextu toho, jaké mají individuální i týmové cíle. To zahrnuje i najít ty, kdo mají skryté talenty, a přemýšlet, jak je můžeme rozvinout. Jak dovést lidi ke sdílení vlastního know how. Pak si určíte cíle a priority, jako třeba zlepšení dovedností v určité oblasti. Vyberete si nejlepší způsoby, jak toho dosáhnout – může to být kurz, facilitovaný workshop, individuální konzultace, stínování, rotace v provozu, nebo třeba mentoring či koučing.. Samozřejmě si také naplánujete, kolik to bude stát a jak to všechno časově zorganizujete. A nakonec si připravíte způsoby, jak zkontrolovat, zda vzdělávání opravdu pomáhá – jestli se lidé zlepšili a zda to přináší firmě nějaký užitek. Součástí úspěchu je i prezentace širokému spektru zaměstnanců ve společnosti, aby věděli, jaký dopad má vzdělávání na výsledky i na jejich odměny, benefity, flexibilitu atd Tohle všecho chce logicky vědět i vedení, které uvolňuje prostředky na rozvoj zaměstnanců.

Jak se na tvorbu vzdělávací strategie připravit? 

Příprava na tvorbu vzdělávací strategie zahrnuje analýzu potřeb organizace, porozumění cílům byznysu, identifikaci klíčových dovedností a kompetencí potřebných pro dosažení těchto cílů a shromáždění zpětné vazby od stakeholderů. Předložení plánu včetně budgetové položky, časové náročnosti atd.

Kdo je do tvorby strategie zapojen? 

To je asi hodně individuální. Já určitě doporučuji komplexní zapojení, pokud se bavíme o strategii, která má vést k naplňování cílů. Do tvorby strategie by měli být zapojeni HR manažeři, vedoucí týmů, zástupci vedení, klíčoví zaměstnanci a v některých případech externí konzultanti nebo odborníci na vzdělávání.

Jak do strategie aplikovat potřeby a cíle byznysu?

Potřeby a cíle byznysu lze do strategie aplikovat tak, že se zaměříte na dovednosti a kompetence, které jsou nezbytné pro dosažení těchto cílů. Občas je definice správných kompetencí klíčová. Je důležité zajistit, aby vzdělávací aktivity byly relevantní a přímo přispívaly k firemním cílům. Pokud máte podpořit cíle byznysu, musíte znát překážky, které vám brání a ty postupně odbourávat. Tuto část osobně považuji za klíčovou, protože často dochází k provázání různých oddělení a definování si konkrétních dovedností.Někdy to nejsou dovednosti, které by si sami zaměstnanci přáli, protože jsou spjaté se změnou vnějšího prostředí, trendů, nebo přístupu k využívání např. v poslední době tolik zmiňovaných digitálních nástrojů.

Pokud strategii vytvoříme, jak s ní dále pracujeme?

Po vytvoření strategie je důležité pravidelně ji revidovat a aktualizovat podle měnících se potřeb a cílů organizace. Neměla by být neměnná, protože do hry často vstupuje vnější prostředí. Reflexe s byznysovou částí organizace je zásadní k úpravě nebo přetvoření strategie pro další období. Když už máte stanovený plán, je potřeba ho držet, sledovat pokrok a vyhodnocovat účinnost pomocí předem stanovených KPIs. Doporučuji si do plánu rovnou zařadit i bloky, kdy je možné strategii revidovat, abyste byli schopni reagovat na změny.

Jak můžeme změřit úspěšnost vzdělávací strategie?

Nejvíce se nabízí měřit aplikovaní získaných znalostí do praxe. Občas je pro to složité najít vhodnou metodu měření, ale pokud se dobře stanový klíčové kompetence a jejich rámec, lze sledovat pokrok v různých oblastech. Od výkonnosti, přes změnu postoje, efektivnější cesty k dosažení výsledku až třeba přes subjektivní hodnocení v rámci anket spokojenosti. To záleží, které kompetence se firma rozhodla rozvíjet a jaký je skutečný cíl.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.