„HR strategie není záležitostí jen HR oddělení“, říká Hana Březinová

Jak správně nastavit HR strategii? Co by měla obsahovat a kdy ji začít tvořit? To jsme nakousli s Hanou Březinovou, která bude 18. 1. lektorovat webinář Jak vytvořit úspěšnou HR strategii.

Hana má více než 13 let zkušeností v HR malých firem i managementu korporací. Ty zužitkovala jako zakladatelka a CEO firmy Inspirata a koučka managementu, která se specializuje na nastavování HR strategie ve firmách.

Hanko, můžete krátce shrnout, co je to HR strategie?

Nevím, zda existuje oficiální definice, ale za mě je to stručně řečeno soubor cílů a k nim vedoucích kroků, které mají za cíl podpořit lidský potenciál firmy a tím i její výsledky

Kdo by měl HR strategii tvořit a je to záležitost jen pro HR oddělení?

Strategii by měli tvořit všichni klíčoví lidé ve firmě, kteří jsou k její realizaci potřeba, nebo být alespoň později přizvání. HR strategie určitě není záležitost HR oddělení byť si to HR často myslí. Je součástí strategického vedení firmy stejně jako marketingová, obchodní, finanční a jiné strategie. Přesto se na ni často zapomíná, protože někdy stejně jako náplň toho, co dělá HR oddělení, je obestřená mlhou bájného nevědění.

Zmínila jste, že ještě pár let zpět HR strategie nebyla pro firmy důležité téma, ale že se situace mění. Co jsou hlavní důvody změny?

Vlastně nevím, jestli se to reálně mění nebo se o tom jen na poli HR mluví, což je také dobrý krok 😊. My jsme jako firma stavící HR strategie třeba zvýšenou poptávku nezaznamenali. Nicméně jak poslední 4 roky opakuji, ta změna bude muset přijít, protože vidíme, že si ji vyžádá větší a větší podíl mladých lidí na trhu práce a rozšiřování pracovního trhu na globální.

Jaké jsou dvě nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí při tvorbě a implementaci HR strategie a jak by se jim dalo předejít?

Těším se, že si právě některé rozebereme na našem webináři. Ta nejčastější je, že HR strategii vytvoří HR oddělení na základě toho, co se jim líbí, co je trendy a co viděli na HR fórech. Pak se diví, že si ji musí realizovat a implementovat sami a že zbytek klíčových lidí ve firmě nespolupracuje. Obecně platí, že pokud neumíte odpovědět na otázku, co je pro úspěch naší firmy klíčové, tak radši nic netvořte. A pro jistotu ještě dodám, že úspěchem firmy myslím velmi zjednodušeně to, že naše firma je dlouhodobě konkurenceschopná, adaptabilní a výdělečná.

Můžete nám stručně shrnout, jak na úspěšnou HR strategii?

1) Srozumitelná definice cílů: Zjistěte si, co je z hlediska businessu klíčové pro vaši firmu a HR strategii stavte s ohledem na tyto informace. Ověřte si, kdo je zákazník vaší HR strategii, a ujasněte si, že ji cílíte na správné publikum.

2) Zapojení klíčových osob: Na tvorbě HR strategie by se měli podílet všichni klíčoví lidé ve firmě, nejen HR oddělení. Tato spolupráce zajistí, že strategie bude integrována do celkové strategie firmy a nezůstane jen na papíře.

3) Sběr dat: Počítejte čas i peníze věnované HR strategii. Nezapomeňte spočítat potenciální výnosy.

4) Vyvarování se častých “nešvarů”: Mezi ně patří například tvorba HR strategie bez zapojení ostatních oddělení a orientace strategie pouze na trendy bez zohlednění specifických potřeb firmy.

5) Zaměření na úspěch firmy: HR strategie by měla podporovat dlouhodobou konkurenceschopnost, adaptabilitu a finanční zdraví firmy. Zjistěte si maximum o marketingové, obchodní, finanční a jiných strategiích v dalších týmech, abyste tvořili synergicky a ne kontraproduktivně.

 

O tom, jak vytvořit úspěšnou HR strategii se dozvíte více na webináři s Hanou už 18.1.!

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.