Tomáš Pauch z eLegal: Jak novela zákoníku práce zjednodušila elektronické uzavírání pracovních smluv

Jak ovlivnila novela zákoníku práce z roku 2023 elektronickou komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci? Jaké změny přinesla v oblasti uzavírání pracovních smluv a dalších klíčových dokumentů? A jaké jsou nové požadavky na elektronické doručování?
Od října 2023 vstoupila v platnost významná změna, která zjednodušuje administrativní procesy a zvyšuje efektivitu HR agendy. Zaměstnanci nyní mohou pracovní smlouvy uzavírat elektronicky a mají možnost odstoupit do 7 dnů od jejich uzavření. Článek odpovídá na otázky, jak tato pravidla fungují v praxi a co znamenají pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Tomáš bude jedním z lektorů Letního kurzu HR digitalizace, který začíná už 19. 8.

Tomáš Pauch nejradši pomáhá start-upům s rozjezdem podnikání a zkušeným podnikatelům s jeho hladkým průběhem bez právních tahanic. Je jako ryba ve vodě ve světě IT, technologií, inovací a businessu, umí nastavit smlouvy, kterým budete rozumět, rvát se za vás před soudy i úřady, a najít řešení i tam, kde na první pohled není. Aktuálně se věnuje i digitálním změnám, které přinesla novela zákoníku práce – novinkám v oblasti digitalizace (elektronického uzavírání a doručování dokumentů) a novým pravidlům pro remote working (home office).

V roce 2023 byla přijata významná novela zákoníku práce, která zásadně změnila pravidla pro elektronickou komunikaci se zaměstnanci. Tato změna značně usnadnila uzavírání pracovních smluv elektronickou formou.

Před změnou byla pravidla pro elektronické doručování klíčových dokumentů zaměstnancům, které se týkaly vzniku, změn nebo ukončení pracovního poměru, velmi rigidní a často komplikovaná. Zaměstnanci museli potvrzovat přijetí e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, a doručování do datové schránky bylo možné jen s jejich souhlasem.

Od října 2023 přinesla novela zákoníku práce významné zjednodušení těchto procesů.

Pracovní smlouvy pohodlně elektronicky

Nejzásadnější změnou je umožnění elektronického uzavírání pracovních smluv. Nově zákoník práce umožňuje uzavření pracovní smlouvy elektronicky, aniž by byly kladeny zvláštní požadavky na úroveň elektronických podpisů.

Zaměstnavatel je povinen zaslat elektronicky uzavřenou smlouvu na soukromý e-mail zaměstnance, který byl pro tento účel poskytnut.

Zaměstnanec má právo si smlouvu důkladně přečíst a do 7 dnů od jejího uzavření může bez udání důvodu odstoupit, pokud ještě nezačal pracovat. Po nástupu do práce již nemá možnost smlouvu napadnout.

Pokud zaměstnavatel stanoví mzdu prostřednictvím mzdového výměru, doručení tohoto dokumentu podléhá přísnějším pravidlům, podobně jako u výpovědi nebo vytýkacího dopisu.

Zjednodušené uzavírání a možnost odstoupení do 7 dnů platí také pro dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP), stejně jako pro dohody o skončení pracovního poměru.

Výpověď jen se souhlasem?

Pro dokumenty týkající se ukončení pracovního vztahu (s výjimkou dohody o skončení) a mzdový výměr platí přísnější pravidla. Pro elektronické doručování těchto dokumentů je nutné, aby zaměstnavatel použil uznávaný elektronický podpis.

Pokud jsou dokumenty zasílány e-mailem, zaměstnanec musí předem souhlasit s touto formou komunikace a poskytnout svou soukromou e-mailovou adresu. Tento souhlas nesmí být součástí pracovní smlouvy a musí být udělen samostatně.

Nově není potřeba potvrzovat přijetí e-mailu; zpráva je považována za doručenou 15. den, pokud zaměstnavatel neobdrží zprávu o nedoručení. Tento souhlas může zaměstnanec kdykoli odvolat, například pokud očekává výpověď.

Zaměstnavatel může doručovat dokumenty do datové schránky zaměstnance i bez jeho předchozího souhlasu, pokud zaměstnanec tuto možnost ve své datové schránce nezakáže.

Nová pravidla tak již umožňují prakticky plnou digitalizaci HR agendy, což přináší větší efektivitu a snížení administrativy. 

Letní kurz HR digitalizace


V praktickém kurzu HR digitalizace se naučíme zefektivnit naši práci pomocí AI a dalších vhodných digitálních nástrojů. Během workshopů a case studies z firem si ukážeme, jak digitalizovat HR procesy, zavést paperless HR i to, co si v tomto ohledu můžeme dovolit z hlediska (pracovního) práva.

Tomáš nejradši pomáhá start-upům s rozjezdem podnikání a zkušeným podnikatelům s jeho hladkým průběhem bez právních tahanic.

Chci vědět více

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.