Znalosti talentů podporují synergii v týmech

Talentová koučka Iva Krupíková pomáhá lidem i celým týmům s poznáním jejich talentů, jejich rozvojem a možnostmi kompenzace těch slabších. Přečtěte si v rozhovoru, jak začít využívat znalost vlastních talentů v soukromém i profesním životě.

Co jsou talenty a jak můžeme začít s jejich poznáváním?

Talent je přirozený způsob chování a myšlení. Něco, co je nám vlastní. S čím jsme se narodili a v průběhu života se moc nemění. Bavíme se o oblastech, kde máme potenciál a dokážeme se jednoduše dostat do flow a jet na této vlně. S poznáváním talentů můžeme začít tak, že budeme pozorovat chvíle, kdy se nám “rozsvítí oči”. Kdy je nám dobře. To jsou pravděpodobně oblasti, kde pak testy odhalí naše talenty. Věci, které prostě zvládáte levou zadní.

Má smysl na začátku investovat do talentových testů nebo je možné postupovat i jinak?

Určitě. Jsou různé techniky, díky kterým může člověk objevit své talenty, nicméně testy ukazují realitu, pravdu tak, jak je. Talenty se pohybují na hranici vědomí a nevědomí. Mnoho z nich si dokážeme zvědomit a zamyslet se nad nimi. Do spousty situací ale vstupujeme automaticky, bez přemýšlení. Test je taková možnost podívat se do zrcadla, abychom věděli, jaké to doopravdy je, se vším všudy.

Jak můžeme znalosti svých talentů využít v praxi?

Pokud se bavíme o práci, tak pokud známe své talenty, můžeme to využít při posuzování nové pozice. Lépe odhadneme, jestli se v dané roli budeme cítit jako ryba ve vodě, bude nás to bavit, budeme zapálení, a zároveň na co si dát pozor. Naopak pokud se člověk nechá zlákat nějakým pozlátkem, třeba kariérním postupem, přestože gró nové pozice leží v jeho slabých talentech, může velmi rychle vyhořet. Slabé talenty se dají kompenzovat, když víte, jaké jsou, a víte jak. A dokážete to i docela dobře, ale pokud musíte dlouhodobě překonávat své vnitřní překážky, je to vyčerpávající, přináší to stres. Nechce se vám do práce, neřešíte některé situace efektivně a podobně.

Můžeme slabé talenty kompenzací posílit, aby nás nebrzdily?

Test od Gallupu (firma zabývající se maximálním využitím potenciálu jednotlivců i týmů, zpracovávající talentové testy), se kterým pracuji, se opírá o opačný princip než třeba klasické školství. Ve škole se často děje to, že předměty, ve kterých daný žák vyniká, neřeší. Vídáme přístup  “tohle ti nejde, tak na to budeš mít doučování”. Přitom ve chvíli, kdy se soustředíme na to, co nám jde, můžeme být úspěšnější. Práce se silnými talenty je však jen jedna strana mince. Druhá je znalost svých slabin a umění je kompenzovat. Ne ve smyslu vzít si na každou z nich nějaký rozvojový kurz nebo výcvik, ale uvědomit si, kde mě slabiny omezují. Jde o pojmenování  překážek – co a jak mě oddaluje od úspěchu a práci s nimi.  

Jak tedy můžeme vhodně kompenzovat slabé stránky?

Jednou z možností je kompenzace přes jiné silné stránky – typicky, když zadáte dvěma lidem stejný úkol, každý ho vypracuje jinak. Každý máme své strategie (používání talentů), díky kterým jsme úspěšní. Dalším způsobem je kompenzace přes někoho jiného. Třetí variantou je pomoci si nějakým nástrojem – rutinou, tabulkou, aplikací nebo třeba rituálem –  mně osobně se ulevilo, když jsem si dokázala uvědomit, že činnost, která mě vysává a nejde mi, můžu dát někomu jinému. Tedy v případě, že pro daného člověka to je oblast, ve které září a ještě ho to nabíjí.  Samozřejmě je bláhové si myslet, že by každý mohl dělat jen to, co ho baví. Ale je to o synergii v týmech. Tam, kde to někomu drhne, (pře)vezme štafetu někdo jiný. Testy od Gallupu pomáhají tyto oblasti odhalit a dávají možnost s nimi pracovat bez negativních dopadů v realitě.

O kolika talentech se bavíme?

Gallup test (Cliftonstrenghts) pracuje se čtyřiatřiceti talenty. Ty má každý. Odlišuje nás jejich pořadí. S testem se dá pracovat, já to dělám tak, že talenty rozdělím na tři třetiny. První desítka jsou top talenty, silné stránky. Z mých zkušeností nemá příliš cenu pátrat po pořadí v rámci první desítky. U slabších se vyplatí zaměřit na posledních deset a s těmi pracovat. Prostřední část jsou podporující talenty. Tam většinou  neleží žádná excelence, ale taky žádný průšvih. 

Pokud chce firma začít talenty svých zaměstnanců řešit, jak začít?

Vhodné je začít od shora, aby si to vyzkoušel management. Zaprvé budou mít vlastní zkušenost, která jim pomůže tuto metodiku pochopit, zadruhé s tím pak budou umět pracovat i u svých týmů. 

Co tím firma získá?

Zaměstnanci se budou věnovat tomu, kde mají svoji sílu a baví je to. Navíc, když se do toho ponoří, začnou spoustu věcí chápat. Příkladem mohou být rozdílné úhly pohledu, když mají dva lidé opačné talenty. Práce s talenty přináší větší toleranci, otevírá cestu lepší komunikaci a dává možnost chápat, kam to daného člověka táhne, a jak s tím pracovat. Třeba silní vztahoví lidé většinou tvoří týmy, kde skvěle fungují vztahy a je dobrá atmosféra. Můžou mít ale slabinu v tom, že vztahy jsou pro ně na prvním místě. Tím pádem mohou nezdravě ovlivňovat jejich rozhodování. Často si tyto projevy našich talentů neuvědomujeme. Proto je dobré si to pojmenovat, pozorovat. Můžeme si to pak líp uvědomit v pravou chvíli a realitu přizpůsobit tak, aby nás náš talent neblokoval. 

Jak nás talent může blokovat?

Každý silný talent má krom své zvládnuté podoby i stinnou polohu. Je to jako se vším v životě, když to dobré přepálíte, tak to začne být kontraproduktivní. Takže se bavíme, jak to vypadá, když je talent v poloze daru, a jak to naopak vypadá, když je v té nezvládnuté poloze a může škodit.

Co nám může přinést poznání vlastních talentů v soukromém životě?

Sebepoznání. Začnete si víc rozumět. Můžete si řídit svůj život a nebýt tolik ve vleku událostí nebo očekávání jiných lidí. Můžete si stoupnout do své síly a uvědomit si, co je vaše přirozenost. Když to vztáhnu na sebe, moc mi pomohlo uvědomit si dopady nutkání rychle se pouštět do akce. Pomáhá mi, že se dokážu zastavit, nejdřív si danou situaci promyslet, než do ní skočím. Samozřejmě ne vždy se to daří na 100%, ale rozdíly jsou po vědomé práci s touto oblastí markantní.

Jak může HR přesvědčit manažery, že talenty jsou také jednou z priorit?

Práce s talenty zvyšuje efektivitu týmů i angažovatnost zaměstnanců. Pro firmy jsou darem týmové profily, protože jasně vidíte, v čem je daný tým dobrý a kde má slabiny. Testy jsou podkladem pro diskuzi, jak s danými oblastmi tým pracuje a jaké jsou možnosti pro rozvoj. Lidé i týmy díky sebepoznání dokáží vysledovat momenty, kdy se mohou zachovat jinak, na co si dát pozor. Díky znalosti svých silných stránek najdou lepší způsob, jak reagovat. Dá se to využívat i při projektových týmech, aby se tým poskládal podle talentů a naplánované činnosti se pak rozhodily podle nich.

Kde se nachytřujete, případně hledáte inspiraci pro svou práci?

Hodně sleduju Gallup nebo Barrett Value Institute, který pracuje s hodnotami. Sleduju také Simona Sinka nebo psycholožku Brenne Brown. Z českých autorů se mi líbí práce Elišky Remešové, sleduji třeba Daniela Špoka psychologa, co mi přijde hodně spjatý s realitou. Popisuje věci, které v okolí vidí, než že by to bral po abstraktní stránce. Jedním z mých silných talentů je Learner, takže je pro mě vzdělávání přirozené a často mě chytne nějaké téma, do kterého se zakousnu. Nyní procházím emočním výcvikem, abych se více dozvěděla o emocích, potřebách, emočních spouštěčích a obranných mechanismech. Je to další objevná cesta. Člověk sice má silné talenty, ale ve chvíli, kdy jsou zablokované – například nějakým traumatem nebo špatným zážitkem z minulosti – tak se ty velké věci, ke kterým má potenciál, dít nemohou. 

 

Iva Krupíková

Když se v mládí rozhodovala, čím bude, její představa byla úplně jiná než realita x let poté. Naštěstí následovala svou intuici a po vystudování VŠE nastoupila do HR!

Má 11 let zkušeností jako HR Business partner v T-Mobile a téměř 5 let jako volnonožec. Pomáhá lidem vypínat autopiloty a více využívat jejich jedinečnost.

Pracuje jako kouč a konzultant silných stránek.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.