Pracovní právo v náboru

Praktický online kurz, který do hloubky a na příkladech z praxe vysvětluje pracovní právo v recruitmentu.

Cílem našich kurzů je prohloubení a podrobnější proškolení témat, která odráží aktuální trendy v péči o zaměstnance.

Ve všech kurzech se vždy zaměřujeme na praktické příklady, dlouholeté zkušenosti našich lektorů a především diskuzi a sdílení.

Kurzy jsou designovány tak, aby bylo možné získané znalosti a dovednosti ihned aplikovat v praxi.

V kurzu Pracovní právo v náboru se s Marií Janšovou zaměříme na právní aspekty recruitmentu. Podíváme se na celý proces náboru – od způsobu výběru, stanovení kritérií, inzerci, pohovor, až po učinění nabídky zaměstnání a uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměříme se také na ochranu osobních údajů v rámci náboru, poskytování referencí, background checku, ale i alternativy k zaměstnání.

Cílem kurzu je nejen představit relevantní právní regulace, ale především ukázat, jak jim lépe porozumět a aplikovat je v každodenní HR praxi. Pozornost bude věnována i aktuální trendům a chystaným legislativním změnám.

Celý kurz stavíme na praktických ukázkách a zkušenostech z reálné praxe ve firmách. V každé lekci bude prostor také pro diskuzi a dotazy, které mohou pomoci pochopit školené téma a proniknout více do hloubky.

Kurz proběhne online, 18. a 24.4 od 17:00 do 20:00.

Pro získání certifikátu je nutné aktivně se účastnit obou lekcí, docházku počítáme i z vyplněné zpětné vazby. Záznamy jednotlivých lekcí budou přístupny pro všechny účastníky po dobu 6ti měsíců po skončení kurzu.

V lekcích probereme:

Výběrové řízení

 • Inzerce, výběrové řízení, pohovor
 • Kdo může vybírat nové zaměstnance (problematika zprostředkování zaměstnání)
 • Jak a podle čeho vybrat zaměstnance
 • Background check a poskytování referencí
 • Zpracování osobních údajů při výběrovém řízení a po něm

Uzavření pracovního vztahu

 • Nabídka zaměstnání
 • Pracovněprávní vztahy a smlouvy a alternativy k zaměstnání (agenturní zaměstnání, dočasné přidělení – výpomoc v rámci skupiny, spolupráce s OSVČ, statutáři)
 • Specifika náboru cizinců (krátký exkurz)

Cena kurzu je 2345 Kč (bez DPH) a zahrnuje:

 • 2 vzdělávací lekce
 • 6+ hodin vzdělávání v oblasti pracovního práva
 • Doplňující materiály ke studiu
 • Praktická cvičení
 • Chatovací prostor se studenty
 • Zařazení do komunity studentů a lektorů
 • Certifikát absolventa při splnění docházky

Kurzem studenty provede:

Marie Janšová

Marie je advokátka a partnerka advokátní kanceláře Legalité.
Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018).